NOVINKY

Otvírání studánek
file/plakat_Otvirani_studanek_bestII_2014.jpg
file/program_Otvirani_studanek_2014.jpg


Letos již 35. ročník se uskuteční 26. 4. 2014 od 13.00 hodin. Sraz účastníků je od 12.30 u kostela sv. Jakuba Většího v Kunraticích (bus 193 a 165), který bude od 12.30 do 13.00 hodin otevřen. Procházka s programem je asi 5 km dlouhá, předpokládaný konec je v 17.00 hodin u studánky Václavky. Provází Jaroslava Hrušková. Těšíme se na Vás!
Výbor TJ

Máme sokolskou přebornici!
Naše cvičenka dorostenka Aranka Chalupníková z oddílu gymnastiky obsadila 1. místo v přeboru sokolské všestrannosti. GRATULUJEME a děkujeme za vzornou reprezentaci naší TJ.
Výbor

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA VOLNÉ KAPACITY MALÉHO SÁLU Hodina za 300,- Kč
Možnost využití pro rodiny i skupiny
- stolní tenis (dva hrací stoly k dispozici, síťky ve výbavě)
- taneční prostor (11x6m)
- různé druhy cvičení (zumba, joga a pod..... max. 15 lidí)

Hodina za 300,- Kč

Hledáme cvičitele a pomocníky
Přijďte mezi nás. Potřebovali bychom posílit náš cvičitelský sbor sokolské všestrannosti ( oddíly rodičů a dětí, předškoláků a mladších žáků ) o cvičitele, nebo pomahatele. Pokud rádi pracujete s dětmi, přijďte se podívat na kteroukoliv hodinu všestrannosti . Ze začátku se můžete rozhlížet pod vedením našich cvičitelů a v případě , že se Vám bude u nás líbit, zajistíme Vám odborné proškolení. PS: většina dnešních cvičitelů vzešla z rodičů sokolských dětí. Těšíme se na Vás. Výbor Sokola Kunratice

Provoz sokolovny
Bližší info u správce sokolovny
Antonína P. tel. : 603861311

WebZdarma.cz