PRAVIDELNÉ AKCE TJ

Naše jednota pořádá zejména pro děti různé akce, níže uvedené akce jsou ty, které mají již letitou tradici. Veškeré tyto akce můžeme pořádat jen díky ochotě našich cvičitelek a dalších členů, kteří ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu jsou připraveni pomoci. Jedná se o tyto členy naší TJ: Jindra Troníčková, Jana Pětníková, Lenka Zounková, Gábina Kučerová, Jiřka Pařízková, Dana Kadlecová, Jindra Jirátová, Ivana Koutná, Anuška Nová, Jaruška Hrušková, Jaruška Kosíková, Renata Vondráková, Renata Čumpelíková, Lucka Pařízková, Marcela Říhová, Alena Hrášková, Jana Kysilková, Marta Šebková, Standa Pařízek, Honza Zounek a další. Akce také stojí nemálo finančních prostředků, za které velmi děkujeme našim sponzorům


Dětský karneval


Pořádáme vždy v únoru nebo březnu. Dětem k tanci hraje živá hudba, vždy je připravena bohatá tombola, občerstvení pro děti i dospělé zajištěno. Cvičitelky a další organizátoři jsou stejně jako děti oblečeni v maskách, s jednotným tématem (v minulých letech pastelky, Bílé paní, Večerníčci, vodníci, květiny apod.).

Masopustní průvod


Již několik let pořádáme masopustní průvod v tradičních i méně tradičních maskách, s hudbou a návštěvou pohostinných kunratických rodin a podnikatelů.


Otvírání studánek


Je pořádáno vždy v dubnu nebo květnu. Jedná se o procházku po kunratických studánkách s povídáním o jejich historii a s kulturními vystoupeními.
Aktuální informace najdete na adrese studanky.wbs.cz


Den matek


Jedná se o veřejnou cvičební hodinu našich dětských oddílů pro maminky a babičky vždy v týdnu před nebo po svátku matek. Pro všechny maminky máme vždy připravenu hezkou květinu nebo malý dáreček.


Kunratický den dětí


Jedná se o naši největší akci pro děti, které se zúčastní každoročně až 300 závodníků. Jde o akci s více než 30 letou tradicí. Akce se původně konala na kunratickém fotbalovém hřišti, již řadu let ji pořádáme v krásném prostředí kunratického zámeckého parku, a to vždy začátkem června. Děti soutěží v 7 sportovně - dovednostních disciplinách, soutěže jsou uzpůsobeny věku dětí v jednotlivých kategoriích. V každé kategorii (celkem 8 kategorií - 4 dívčí, 4 chlapecké) obdrží první 3 soutěžící krásné ceny. Naši nejmenší sportovci do 3 let věku v kategorii č. 0 obdrží malé dárečky u každé z disciplin. Každý účastník bez ohledu na umístění dostane po skončení soutěže diplom a malou cenu. Placené občerstvení pro děti i dospělé je zajištěno. Akce je vždy doplněna zajímavým doprovodným programem.


Běh parkem


Tato akce je vždy první v každém školním roce, je určena pro dětské členy TJ jako akce k zahájení nového cvičebního roku. Je pořádána v říjnu v kunratickém zámeckém parku, děti soutěží ve věkově smíšených družstvech v jednoduchých soutěžích, poslední "disciplinou" je rozsvícení lampionů a pochod k sokolovně. Každý účastník dostane jako odměnu opečeného buřta a pití.


Mikulášská besídka


Jedná se o veřejnou cvičební hodinu s ukázkami cvičení všech našich dětských oddílů i pozvaných hostů. Po skončení cvičení přijde mezi děti Mikuláš s čerty a anděly, kterým zazpíváme koledy a každé dítě dostane malou nadílku.